Europa Środkowa i Wschodnia

Węgry: Kultura

Bardzo wcześnie rozwinęła się na Węgrzech architektura, rzeźba, malarstwo i sztuka złotnicza. Przykładem mogą być budowle w stylu romańskim (np. kościoły w Jak i Pecsu),

Średniogórze Północne

Składa się ono z kilku masywów górskich, jak Borzsony, Matra, Bukk (Góry Bukowe) i Zemplen, rozciągających się wzdłuż północnej granicy kraju. Najbardziej malowniczym regionem są

Top