Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Białowieża

Białowieża

Białowieża jest wsią z siedzibą urzędu gminnego, liczącą ponad 2500 mieszkańców. Składa się z kilku osad: Stoczek, Zastawa, Krzyże, Podolany I, Podolany II, które dawniej były odrębnymi wsiami.
Białowieżę zamieszkuje ludność polska i białoruska. Większość mieszkańców trudni się rolnictwem. Wiele osób pracuje w gospodarce leśnej, administracji, handlu, w obsłudze ruchu turystycznego (hotele, gastronomia), szkolnictwie, w miejscowych zakładach naukowych oraz w administracji Parku Narodowego.
Położona jest w centrum Puszczy Białowieskiej na śródleśnej polanie o powierzchni 13 km2, zwanej Polaną Białowieską. Jej kształt zbliżony jest do kwadratu o bokach 4 km. Środkiem Polany przepływa główna rzeka Puszczy — Narewka. W zachodniej części jest ona spiętrzona i tworzy staw przedzielony groblą.
Białowieża liczy już ponad 300 lat. Rozwinęła się z małej osady z młynem, znajdującym się nad stawem na Narewce, w miejscu obecnego Parku Pałacowego. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z początku XVI w. Od początku Białowieża pełniła rolę ośrodka reprezentacyjnych łowów. Polowali tu m. in. Władysław Jagiełło, Stefan Batory, August II, August III, Stanisław August Poniatowski, a w okresie rozbiorów — carowie rosyjscy. Obecnie Puszcza jest terenem polowań dewizowych. Od czasu zakończenia II wojny światowej, coraz większego znaczenia nabiera w pełnieniu swej funkcji turystycznej i naukowej.

Puszcza białowieska
Puszcza białowieska

Obecnie Białowieża spełnia rolę głównej bazy ruchu turystycznego w Puszczy Białowieskiej. Odwiedza ją rocznie około 100 tys. turystów, w tym 5-6 tys. z zagranicy. Działają tu trzy zakłady naukowe, a poza tym na terenie Parku Narodowego prowadzi badania ponad 40 placówek z 13 ośrodków naukowych z terenu całego kraju.
Białowieża. pełni też funkcję ośrodka dydaktycznego. Mieści się tu Technikum Leśne i ośrodek szkoleniowy dla pracowników administracji leśnej. W oparciu o istniejące plecówki naukowe, odbywają się różnego rodzaju praktyki, kursy, ćwiczenia studentów wyższych uczelni. W Białowieskim Parku Narodowym pogłębia swą wiedzę przyrodniczą młodzież szkolna i akademicka. Organizowane sq też liczne zjazdy, kongresy i konferencje naukowe, często o międzynarodowym charakterze.
Od 1965 roku odbywają się w Białowieży międzynarodowe plenery malarskie. Białowieża spełnia też rolę ośrodka administracyjnego. W okresie międzywojennym mieściła się tu Dyrekcja Lasów Państwowych, a obecnie, poza urzędem gminnym, jest Nadleśnictwo Białowieża i Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego.

Kasia
Podróżniczka z zamiłowania. Studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zakochana w Bałkanach, lecz w innych miejscach również świetnie się odnajduje ;-)
Top