Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Białowieża

Białowieża

Główne obiekty turystyczne Białowieży stanowią:
Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy z licznymi obiektami stanowiącymi zaplecze ruchu turystycznego, Muzeum Przyrodnicze, pomniki walk i męczeństwa z okresu okupacji hitlerowskiej, geometryczny środek Puszczy Białowieskiej oznaczony głazem na cokole w południowo-zachodniej części Polany Białowieskiej przy szosie do Hajnówki, rezerwat krajobrazowy przy szosie do Hajnówki, zabytkowe drzewa stanowiące pomniki przyrody i podlegające ochronie prawnej, rezerwat pokazowy żubrów i tarpanów.
Park Pałacowy jest częścią Białowieskiego Parku Narodowego i stanowi główne centrum ruchu turystycznego. Stąd wyruszają wycieczki do Ścisłego Rezerwatu Przyrody. Dojazd samochodem do parkingu strzeżonego na końcu ulicy nazwanej imieniem mieszkanki Białowieży, Olgi Gabiec. Była ona działaczką Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi. Latem 1941 r. zorganizowała w Białowieży Podziemny Antyfaszystowski Komitet i kierowała jego działalnością. Pomagała ukrywającym się w Puszczy Białowieskiej żołnierzom Armii Radzieckiej. Ujęta przez gestapo została stracona w końcu 1941 r.

Białowieża - Łoś
Białowieża – Łoś

Od ulicy Olgi Gabiec należy iść pieszo obok stacji PKP Białowieża Pałac i dalej w kierunku północnym ulicą Parkową. Można też dojechać do bramy Parku Pałacowego (wjazd samochodem na teren Parku Pałacowego jest zabroniony), wycofując następnie samochód do parkingu strzeżonego. Na ulicach w sąsiedztwie Parku Pałacowego postój samochodów jest ograniczony.
Przyjeżdżający koleją wysiadają na stacji Białowieża Pałac. Stąd ulicą Parkową należy iść w kierunku północnym. Po przejściu mostu na Narewce dochodzi się do piętrowego budynku z czerwonej cegły mieszczącego pocztę, PKO i posterunek policji. Za nim po lewej stronie widać drewnianą bramę ozdobioną głową żubra, wyrzeźbioną w drzewie przez miejscowego artystę ludowego Aleksandra Gigola. Jest to główne wejście do Parku Pałacowego.
Zajmuje on powierzchnię 48 ha. Założony został w czasie budowy pałacu carskiego w dziewięćdziesiątych latach XIX wieku, zaprojektowany w stylu angielskim przez Walerego Kronenberga. Obok drzew i krzewów rodzimych rośnie w Parku 80 gatunków pochodzących z innych części Polski i Europy, a nawet z Ameryki Północnej. Z ciekawszych wymienić należy dęby czerwone, grupę dębów błotnych, oliwnik, brzozę papierową, sosnę czarną, sosnę wejmutkę, jodłę balsamiczną, orzesznik siedmiolistkowy i inne. Szczególnie malownicza jest duża grupa starych dębów szypułkowych rosnących obok hotelu „Iwa” i Muzeum Przyrodniczego, stanowiąca pozostałość puszczy pokrywającej niegdyś niepodzielnie teren całej Polany Białowieskiej. Niektóre z tych dębów mają już ponad 300 lat.

Kasia
Podróżniczka z zamiłowania. Studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zakochana w Bałkanach, lecz w innych miejscach również świetnie się odnajduje ;-)
Top