Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Białowieża

Białowieża

Na wzgórzu obok dębów za czasów saskich stał zamek myśliwski, który został spalony w 1812 r. podczas przemarszu przez puszczę wojsk napoleońskich. Na tym miejscu w latach 1889- 1894 został zbudowany pałac myśliwski dla cara. W okresie międzywojennym w pałacu tym była rezydencja prezydenta Rzeczypospolitej. Mieściło się w nim również muzeum przyrodnicze i zbiory naukowe. W czasie drugiej wojny światowej pałac został spalony przez hitlerowców. Na jego miejscu w latach 1965-1971 wybudowano nowy obiekt mieszczący hotel „Iwa” z restauracją i Muzeum Przyrodnicze, które przeniosło się tu ze starego budynku w 1972 r., w 50 rocznicę utworzenia Białowieskiego Parku Narodowego. Muzeum czynne jest codziennie, z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych. Na powierzchni 1350 m2 zgromadzonych zostało prawie 2200 eksponatów przedstawiających przyrodę Puszczy: środowisko przyrodnicze, florę i faunę. Wiele miejsca poświęcono działalności człowieka w Puszczy i ilustra?cji jej gospodarczej roli.
Na zachód od hotelu „Iwa” znajduje się Dom Wycieczkowy PTTK z Biurem Obsługi Ruchu Turystycznego, punktem „it” i wypożyczalnią sprzętu turystycznego. Obok Domu Wycieczkowego, w bramce z czerwonej cegły, stanowiącej pozostałość po carskim pałacu myśliwskim, jest punkt informacji turystycznej. Od bramy w kierunku południowym droga ze schodkami prowadzi do gospody „Turystycznej”. Mieści się ona w budynku drewnianym, wybudowanym w 1845 roku. Była to początkowo leśniczówka zamieniona później na dworek myśliwski. Obok gospody znajdują się stawy przedzielone groblą, stanowiącą przyjemny szlak spacerowy. Na grobli stoi zabytkowy obelisk upamiętniający polowanie króla Augusta III Sasa w 1752 r.

Białowieża - Leśniczówka
Białowieża – Leśniczówka

Na zachód od Domu Wycieczkowego PTTK znajduje się piętrowy budynek z czerwonej cegły mieszczący Dyrekcję Białowieskiego Parku Narodowego i zakłady naukowe. Obok budynek starego muzeum, a od strony południowej zobudowania gospodarcze i budynki mieszkalne pracowników Parku Narodowego.
Nieco na uboczu, w północno-zachodniej części Parku stai Dom Myśliwski, wybudowany na miejscu spalonego w 1962 roku starego budynku z końca ubiegłego stulecia.
Przy wyjściu z Parku znajduje się stylowy drewniany budynek wzniesiony w 1973 r., mieszczący sklep z pamiątkami.
Za bramą Parku Pałacowego rozpościera się widok na główną ulścę Białowieży (długości 2,5 km), której w 1973 r. nadano nazwę Gen. Aleksandra Waszkiewicza (d. nazwa Stoczek). Postać Aleksandra Waszkiewicza związana jest ściśle z Białowieżą, gdzie się urodził. W latach Rewolucji Październikowej był żołnierzem Armii Czerwonej. W roku 1943 otrzymał tytuł bohatera Związku Radzieckiego. Po utworzeniu oddziałów Wojska Polskiego wstąpił w jego szeregi i w listopadzie 1944 r. mianowano go generałem brygady. Zginął w kwietniu 1945 r. pod Budziszynem. Aleksander Waszkiewicz pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Złotym Virtuti Militari.

Kasia
Podróżniczka z zamiłowania. Studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zakochana w Bałkanach, lecz w innych miejscach również świetnie się odnajduje ;-)
Top