Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Góry (Page 2)

Spływ Dunajcem

Spływy Dunajcem urządzone są na prymitywnych czółnach dłubanych dawniej z jednego pnia topoli, lipy lub wierzby; ostatnio są to łodzie zbijane z desek świerkowych i jodłowych. Łodzią kierują za pomocą żerdzi świerkowych dwaj górale w regionalnych strojach. Historycznie najdłuższa droga spływu wynosiła 24 km (Czorsztyn-Krościenko) i trwała ponad 4 godziny. Od

Beskid Mały

Beskid Mały

Przed pierwszą wojną światową i jeszcze kilka lat po jej zakończeniu Góry Zasolskie między Sołą a Skawą stanowiły głuche i odludne pustkowia. Władysław Midowicz wspomina, że we wschodniej części Beskidu Małego jeszcze w roku 1926 chłopi ściągający zimą drzewo żegnali się, widząc go wędrującego na nartach. W latach 1922-1925 pierwsi poeci

Dzieje Pienińskiego Parku Narodowego

Pieniny są w krajobrazie Polski niezwykle cennym i wyjątkowo pięknym obiektem przyrodniczym. Na niewielkim obszarze nagromadziło się tu tyle osobliwości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, że społeczeństwo od dawna domagało się utworzenia z Pienin obiektu chronionego. Utworzenie w Pieninach parku narodowego, a początkowo rezerwatu przyrody, było połączone z ogromnymi trudnościami. Poprzedziły ten

Top