Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Góry > Pieniński Park Narodowy – stan obecny

Pieniński Park Narodowy – stan obecny

Pieniński Park Narodowy, którego obszar wynosi 2705 ha, jest pod względem wielkości jednym z najmniejszych spośród 14 istniejących parków narodowych w Polsce. Powierzchnia Parku jest inna, niż to wynika z Dziennika Ustaw, co wiąże się z trwającą od lat regulacją stanu posiadania. Niestety, Pieniński Park Narodowy nie ma otuliny. Po stronie słowackiej Park ma 2125 ha, a jego otulina jest od niego aż trzydziestokrotnie większa.
W Krościenku nad Dunajcem mieści się siedziba Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego. Władzę sprawuje dyrektor, mający do pomocy wicedyrektora, leśniczych, strażników, kustosza muzeum i personel biurowy. Organem doradczym i opiniodawćzym w sprawach związanych z działalnością naukową, gospodarcżą i turystyczną jest Rada Pienińskiego Parku Narodowego. Brak niestety dotąd planu przestrzennego zagospodarowania Parku i właściwego wymiaru jego otuliny.


Trwa batalia o poszerzenie granic Parku, przede wszystkim o włączenie do niego na wschodzie rezerwatów przyrody w Małych Pieninach. Akcja ta powinna być jak najszybciej zakończona. Byłaby to przynajmniej częściowa rekompensata za straty, jakie poniesie Pieniński Park Narodowy w zachodniej swej części w związku z budową zapory wodnej na Dunajcu. Zachodzi też pilna potrzeba wyznaczenia i zatwierdzenia strefy ochronnej wokół Parku. Należy też pomyśleć o poszerzeniu w przyszłości Parku o Pieniny Spiskie.
Walka o zachowanie piękna przyrody Pienin toczy się nadal. Niemałą troską napełnia wszystkich miłośników Pienin, przyrodników, geologów i historyków sztuki oraz sporą część społeczeństwa sprawa budowy ogromnego zbiornika wodnego. Wywołała ona długoletni konflikt między władzami gospodarczymi kraju a ludźmi zajmującymi się ochroną przyrody. Ci ostatni sugerowali przesunięcie zapory wodnej z Pienin do Jazowska, gdzie byłaby możliwość zmagazynowania 1 mld m3 wody bez poważniejszych szkód dla przyrody i krajobrazu.
Jeden ze współtwórców Pienińskiego Parku Narodowego, prof. Władysław Szafer, który walczył tyle lat o zachowanie wartości przyrodniczych Pienin, był przeciwny budowie zapory wodnej. Przytoczymy tu jego wypowiedź:

Paweł
Jestem miłośnikiem pieszych wypraw w góry; z racji ograniczonego budżetu głównie w te polskie ;-) Ale od czasu do czasu uda się coś odłożyć i wybrać w dalszą podróż (niekoniecznie w góry ;-) ).
Top