Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Góry > Pieniński Park Narodowy – stan obecny

Pieniński Park Narodowy – stan obecny

Jak chmura gradowa nad polami dojrzałego zboża, tak wisi dziś nad Pieninami zamierzona budowa wielkiej zapory wodnej pod Czorsztynem. Zagraża ona nieodwracalnym zachwianiem równowagi biologicznej naturalnym zbiorowiskom roślin i zwierząt w Pieninach, równowagi, którą w tysiące lat trawjącym procesie ewolucyjnym zdobyła przyroda tego wspaniałego gniazda skalnego.
Nikt nie jest w stanie ocenić zakresu szkód, jakie poniesie Park Narodowy w Pieninach po wprowadzeniu do ich wnętrza nowego, zasadniczo zmienionego reżimu wodnego.
Pieniny są małe. Ich główna część liczy zaledwie kilkaset hektarów powierzchni. Lecz te małe góry są zarazem tak wielkie w swym wspaniałym naturalnym i słynnym w całej Europie krajobrazie, że uznane zostały najpierw przez naukę i opinię publiczną, a później przez państwowe prawo za własność całego Narodu. Ogłoszone w 1932 r. Pienińskim Parkiem Narodowym, a zatwierdzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.X.1954 r. (Dz.U. z 4 lutego 1955 r. nr 4, poz. 24) na podstawie nowej Ustawy o Ochronie Przyrody z 7 kwietnia 1949 r. — uzyskały Pieniny wieczystą nietykalność. Czyżby te ich nietykalność, zagwarantowaną wolą Narodu i obowiązującym prawem, miano teraz zgwałcić w interesie jakoby koniecznej akuratnie w Czorsztynie budowy jednej z wieluset zapór wodnych potrzebnych w Polsce? Czy rzeczywiście istnieje taka nie dająca się niczym odeprzeć lub niczym innym zastąpić potrzeba? Jeżeli już nie wzgląd na ochronę nieporównanego piękna przyrody pienińskiej, to może trwające ciągle w tym terenie ruchy sejsmiczne i kwestionowana przez geologów stabilność podłoża, doprowadzą do zmiany tych zamiarów, które stać się mogą groźne nie tylko dla przyrody, lecz i dla człowieka w dolinie Dunajca„.


Niebezpieczeństwem dla przyrody Pienin są nowe drogi, powstałe budowle mieszkalne, gospodarcze, wczasowe i inne, wznoszone masowo w okolicy Parku, często jaskrawo kontrastujące z charakterem krajobrazu, np. wieżowce w Szczawnicy, i urągające wymogom estetyki domy w nowych Maniowach. Byle władze powiatowe z Nowego Targu, niestety, zbyt rozrzutnie rozdawały zezwolenia lokalizacyjne na budowę prywatnych domków. Niebezpieczeństwem dla fauny i flory Pienin są m.in. gatunki synantropijne, związane z działalnością człowieka, zajmujące tereny wzdłuż dróg i ścieżek, tam gdzie darń została zdeptana i zdarta. Do takich roślin wypierających gatunki rodzime należy niecierpek drobnokwiatowy, roślina pochodzenia azjatyckiego. Z Parku powinny zniknąć małe enklawy pól uprawnych.
Różnorodne wartości Pienin były czynnikiem inspirującym licznych twórców pisarzy, muzyków, plastyków i fotografików. Liczba prac o tym regionie jest tak wielka, że przystąpiono w dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego do opracowania bibliografii Pienin, która będzie pokaźnym dziełem.

Paweł
Jestem miłośnikiem pieszych wypraw w góry; z racji ograniczonego budżetu głównie w te polskie ;-) Ale od czasu do czasu uda się coś odłożyć i wybrać w dalszą podróż (niekoniecznie w góry ;-) ).
Top