Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Góry > Rezerwaty i pomniki przyrody w pieninach

Rezerwaty i pomniki przyrody w pieninach

W Pienińskim Pasie Skałkowym istnieje dziesięć cennych, chronionych obiektów przyrody. Najwięcej jest ich w Małych Pieninach, gdzie zatwierdzono cztery rezerwaty i jeden pomnik przyrody nieożywionej oraz zaprojektowano jeden rezerwat. W zachodniej części Pienińskiego Pasa Skałkowego znajdują się dwa rezerwaty i jeden pomnik przyrody, a koło Czorsztyna dwa rezerwaty.
1. Rezerwat krajobrazowy „Wąwóz Homole”
Ten malowniczy rezerwat skalny z kserotermiczną roślinnością został utworzony w miejscowości Jaworki w 1963 r. na powierzchni 58,64 ha. Jest on największym obiektem chronionym w Małych Pieninach. Nosi imię pisarza Jana Wiktora — piewcy Pienin i Ziemi Sądeckiej. W obręb tego rezerwatu wchodzi nie tylko wąwóz Homole z Czajakową Skałą i Czerwoną Skałą, lecz także część Potoku Koniowskiego ze skałką Kaniowiec. Dnem głębokiego, o stromych ścianach wąwozu usytuowanego południkowo płynie mały potok Kamionka, skaczący w górnym odcinku po gruboblokowym rumowisku. Powstały tu liczne kaskady, rozpylające zimne, kryształowe wody potoku w mieniącą się kolorami mgiełkę.

Wąwóz Homole
Wąwóz Homole

Wąwóz Homole ma nie tylko malowniczą i niepowtarzalną formę, lecz i szczególną budowę geologiczną, unikalną w Pienińskim Pasie Skałkowym Polski. Tu można oglądać prawie niezdeformowane późniejszymi ruchami górotwórczymi odsłonięte struktury fałdowe górnokredowe (w serii czorsztyńskiej i niedzickiej). W odsłonięciach górnej części wąwozu znaleziono bogatą faunę kopalną jurajską i częściowo kredową. Strome ściany wąwozu osiągają ponad 100 m wysokości. U podnóża podsypane są potężnymi piargami.
Skałki wapienne wąwozu porastają po części zapewne naturalne, po części chyba jednak wtórne murawy naskalne. Wykształcił się tu zespół kostrzewy bladej i seslerli skalnej. Poniżej, na suchych miejscach, rozwinął się zespół trzcinnikowy, a nad potokiem i na młakach roślinność typu kozłkowo-turzycowego. Możemy tu również obserwować zespoły łąkowe. Naturalny zespół buczyny karpackiej został zniszczony długotrwałym wypasem. Pozostał tu jedynie świerk. Nad wodami parku znalazł dla siebie spokojną ostoję pluszcz, a drobny świat zwierząt bezkręgowych i kręgowych rezerwatu oraz roślinność czeka na opracowanie przez specjalistów. Wędrując dnem wąwozu widzimy przede wszystkim świerk, jałowiec, olszę szarą i wierzby, także pojedynczy jawor, jarzębinę i jesion. O wąwozie Homole można powiedzieć, że jest jakby miniaturką Pienin. W sąsiedztwie wąwozu znajdują się dwie oryginalne w kształcie skałki wapienne nad potokiem Krupianka (Sołtysia Skała: Dziad i Baba).
Ze szczytowych części rezerwatu możemy podziwiać wspaniałą panoramę Pienin, Wysokich Skałek w Małych Pieninach, pasmo Radziej owej i Przehyby.

Kasia
Podróżniczka z zamiłowania. Studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zakochana w Bałkanach, lecz w innych miejscach również świetnie się odnajduje ;-)
Top