Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Góry > Rezerwaty i pomniki przyrody w pieninach

Rezerwaty i pomniki przyrody w pieninach

4. Rezerwat krajobrazowy „Wysokie Skałki”
Obiekt ten został utworzony w miejscowości Jaworki w 1961 r. na powierzchni 10,91 ha, następnie powiększony do 13,87 ha. W tym częściowym rezerwacie znajdują się dobrze odsłonięte skałki serii czertezickiej. Tworzą one najwyższy szczyt w całym Pienińskim Pasie Skałkowym, czyli Wysokie Skałki (Wysoka) — 1052 m. Niższe partie rezerwatu zajmuje naturalny bór górski z rodzimego świerku z borówką czarną i brusznicą w runie. Wyżej rośnie las mieszany świerkowo-bukowy z domieszką jodły i jaworu. Widać tu wiele zdeformowanych przez czynniki atmosferyczne buków i jaworów.

Wypas owiec w Pieninach
Wypas owiec w Pieninach

Na obszarach pomiędzy rezerwatami Małych Pienin rozciągają się łąki i pastwiska, wypasane są tu owce z Podhala i Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz prowadzona jest gospodarka leśna i doświadczalna. W Jaworkach działa od lat stacja doświadczalna Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych. Pasterstwo może być zachowane w Małych Pieninach w rozsądnych granicach. Owce nie powinny niszczyć młodników i roślinności naskalnej , a także przyczyniać się do erozji gleby nie chronionej korzeniami roślin. Po wojnie postanowiono hodować owce w Małych Pieninach według nowoczesnych zasad. W tym celu, nakładem kilkudziesięciu milionów złotych, wzniesiono trzy wielkie „wzorowe” bacówki. Stoją one na hali pod Wieliczką, na polanie Cyrśla i na polanie pod Wysoką. Zbudowano też system nawodnienia i nawożenia obornikiem ubogich w trawę pastwisk. Urządzenia te nie zdały egzaminu, gdyż projektodawcy wybrali niewłaściwe miejsca, gdzie nie ma odpowiedniej ilości wody potrzebnej dla zasilenia urządzeń nawożących hale. „Wzorowe” bacówki zostały porzucone przez baców, którzy nad potokami pobudowali prymitywne szałasy i gospodarka owcami wróciła do starego systemu uprawianego przez górali podhalańskich od stuleci. Bacówki wymagają pilnych remontów, a po odpowiednich adaptacjach winny być wykorzystane przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w porozumieniu z Dyrekcją Pienińskiego Parku Narodowego. Są one bowiem przepięknie usytuowane w podszczytowych partiach Małych Pienin i jak najbardziej nadają się na obiekty turystyczne, czynne sezonowo.

Kasia
Podróżniczka z zamiłowania. Studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zakochana w Bałkanach, lecz w innych miejscach również świetnie się odnajduje ;-)
Top