Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Góry > Rezerwaty i pomniki przyrody w pieninach

Rezerwaty i pomniki przyrody w pieninach

5. Rezerwat krajobrazowy „Zamek Czorsztyn”
Utworzony w 1970 r., obejmuje powierzchnię 10,64 ha. Skaliste wzgórze z ruinami zamku przedstawia klasyczny profil serii czorsztyńskiej. Skałki w Czorsztynie, nazywane często „zamkowymi”, budziły od dawna zainteresowanie przyrodników swą budową geologiczną, bogatymi stanowiskami kopalnej fauny, krajobrazem, florą i fauną. Skaliste wzgórze leży w pasie skałek wyróżniających się w krajobrazie wzdłuż lewego brzegu Dunajca.
6. Rezerwat krajobrazowy „Zielone Skałki”
Utworzony został w 1970 r. koło Czorsztyna na urwistych ścianach, na powierzchni 24,17 ha. Szczególnie pięknie prezentuje się oglądany z góry, z zamku czorsztyńskiego. Sciany Zielonych Skałek wznoszą się na prawym brzegu Dunajca, który płynie u ich stóp. Skałki są dość dobrze zalesione, gdyż ich stoki północne mają dość dużo wilgoci. Białe ściany z wapienia krynoidowego zwieńczone są czerwonym wapieniem bulastym, który tworzy jakby mury i blanki.

Zamek Czorsztyn
Zamek Czorsztyn

Godne uwagi są również rezerwaty przyrody i inne obiekty przyrodnicze i architektoniczne z zachodniej części Pienińskiego Pasa Skałkowego.
7. Rezerwat przyrody nieożywionej „Skałka Rogoźnicka”
W Rogoźniku koło Nowego Targu znajduje się skała zbudowana z jurajskich utworów serii czorsztyńskiej, tj. czerwonych wapieni tytońskich, białego wapienia krynoidowego i muszlowca rogoźnickiego. W wapieniu muszlowym tkwi wielka liczba dobrze zachowanych amonitów, a także znajdują się tu inne skamieniałości. Skałka Rogoźna słynna jest w literaturze naukowej od stu lat z górą. Rezerwat utworzono na obszarze zaledwie 0,26 ha w 1961 r. Ma on szczególną wartość dla nauki i nie jest ogólnie dostępny.
W niedalekich Szaflarach, miejscowości znanej z produkcji nart, utworzono tymczasowo w 1958 r. rezerwat w kamieniołomie. Chroni on skałkę oraz część ściany południowej kamieniołomu – pokrywę fluwioglacjalną najstarszego zlodowacenia tatrzańskiego z kopalnym krasem powierzchniowym (lapieżem). Naskałce zbudowano w XIX w. altankę widokową na miejscu gródka ziemnowałowego z XIII w.
Około 1,5 km na północ od wsi Krempachy objęto ochroną pomnikową w 1963 r. dwie osobliwe skałki: maczugę o nazwie Gęśle i bardziej rozłożystą, zwaną Basami. Skałki wypreparowały procesy erozyjne, które usunęły części miękkie spomiędzy twardych, wapiennych ogniw serii czorsztyńskiej.

Kasia
Podróżniczka z zamiłowania. Studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Zakochana w Bałkanach, lecz w innych miejscach również świetnie się odnajduje ;-)
Top