Jesteś tutaj
Strona główna > Europa Środkowa i Wschodnia > Węgry: Kultura

Węgry: Kultura

Bardzo wcześnie rozwinęła się na Węgrzech architektura, rzeźba, malarstwo i sztuka złotnicza. Przykładem mogą być budowle w stylu romańskim (np. kościoły w Jak i Pecsu), renesansowe z czasów Macieja Korwina (np. kompleks pałacowy w Visegradzie) itp. Najazd Turków przerwał rozwój sztuki na okres półtora wieku. Okupanci zniszczyli wiele cennych zabytków architektury sakralnej i monumentalnej pozostawiając po sobie kilka meczetów, łaźni w stylu orientalnym i grobowców.
XVIII w. charakteryzuje szybko rozwijająca się architektura barokowa (miasteczka Koszeg, Sopron). Przełom XVIII i XIX w. pozostawił na Węgrzech kilka monumentalnych budowli (np. Muzeum Narodowe w Budapeszcie) oraz piękną architekturę secesyjną.


XIX w. obfitował w rzeźbę monumentalną i malarstwo sztalugowe (np. Mihaly Munkacsy, Gyula Benczur, P. Szinyei — Merse, J. Rippl — Rónai, L. Paal i inni). W dziedzinie literatury Węgrzy mają bogate tradycje i piękny dorobek. Obok poezji ludowej kwitło kronikarstwo, w XV w. łacińska literatura renesansowa. Na XVIII w. przypada rozkwit poezji (M. Csokona, A. Kisfaludy, M. Vorosmarty) i powieści (M. Joziska, J. Fotrcos). Wielka poezja romantyczna związana była z walką o niepodległość. Jej organizatorem i przywódcą był wieszcz narodu węgierskiego Sandor Petofi. Epiczny nurt poezji w tym czasie reprezentował Janos Arany. XIX wiek to okres bujnego rozwoju powieści historycznej (Mor Jokai) i dramatu (Imre Madach), a ponadto literatury rewolucyjnej (Endre Ady, Zsigmont Móricz). W okresie międzywojennym tworzyli prozaicy (F. Móra, F. Molnar, F. Karinthy) i poeci (M. Babits, A. Józseg, D. Kosztolanyi). Po drugiej wojnie światowej wybitną rolę odegrali pisarze G. Lukacs, P. Veres, B. Illes, L. Nemeth, M. Szabó, G. Illes, F. Juhas i inni. Wielkich nazwisk nie brak i w dziedzinie muzyki. Najwybitniejszym twórcą epoki romantyzmu był Ferenc Liszt (1811 — 1886), twórcą opery narodowej Ferenc Erkel (1810 — 1893) zaś narodowe motywy węgierskie rozsławili Bela Bartók (1881 — 1945) i Zoltan Kodaly (1882 — 1967). Znanymi kompozytorami operetek byli F. Lehar i I. Kalman.

Krzysiek
Jestem zwolennikiem turystyki niemasowej (spędy organizowane prze touroperatorów mnie w ogóle nie ciekawią... [nuda]). Preferuję podróżowanie na własną rękę: tanie linie lotnicze, autobusy, pociągi itp. Można w ten sposób spotkać ciekawszych ludzi, i zobaczyć prawdziwe życie danego regionu.
Top