Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Polska południowa > Wieliczka

Wieliczka

WIELICKIE ZŁOŻE SOLI
Wielickie złoże soli stanowi niewielki wycinek podkarpackiej strefy solonośnej, uformowanej 18-20 milionów lat temu, w epoce miocenu. Przez długi okres czasu zalegało tutaj morze. Potem nastał okres suchego, gorącego klimatu. Wody morza stopniowo wyparowywały, pozostawiając mnóstwo osadów, a wśród nich – najcenniejszy – sól (NaCI). Formowanie się osadów trwało co najmniej 15 tysięcy lat, doznojąc licznych inwersji i nawrotów. W ciągu następnych epok doszło do dużych ruchów tektonicznych, w ciągu których pierwotne osady uległy dużym zaburzeniom i przesunięciom. W ten sposób wielickie złoże stało się bardzo zawiłe i skomplikowane. Nieprzepuszczalne iły i ilaste łupki, otaczające pokłady soli, uchroniły je przed wypłukaniem przez wodę.


Długość obecnego złoża soli, eksploatowanego przez tutejszą kopalnię, wynosi około 6 km, a jego szerokość nie przekracza 1,2 km. Idąc od góry w dół, złoże składa się z dwóch wyraźnie różnych części. W części górnej, gdzie usytuowano są trzy pierwsze poziomy górnicze, sól występuje niemal wyłącznie w postaci dużych brył, tj. pojedynczych, luźnych skał, rozsianych wśród iłów, łupków i piasku. Część dolna natomiast, gdzie mieści się 6 poziomów niższych, zawiera pokłady soli poprzekładane warstwami iłów, anhydrytu i piasków, ilastych łupków i gipsu. Ale również tutaj widoczne są wszędzie skutki silnych zaburzeń tektonicznych. Ostatni pokład soli zalega na głębokości około 340 m.

Paweł
Jestem miłośnikiem pieszych wypraw w góry; z racji ograniczonego budżetu głównie w te polskie ;-) Ale od czasu do czasu uda się coś odłożyć i wybrać w dalszą podróż (niekoniecznie w góry ;-) ).
Top