Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Zielona Góra: Śródmieście – część północna

Zielona Góra: Śródmieście – część północna

W najbliższym otoczeniu kościoła, na skwerach obrzeżonych ulicami: Ułańską, Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego, liczne okazy pomnikowych drzew pochodzenia rodzimego i egzotycznego, w tym magnolie. Od skrzyżowania ulic przedłużeniem alei staje się ul. Bolesława Chrobrego. Tuż przed dworcem kolejowym przecina ona zadrzewiony skwer.
Od strony wsch. przy ul. Bolesława Chrobrego znajduje się Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych (oddział produkcji przygotowawczej), która dostarcza ponad jedną trzecią wszystkich wódek gatunkowych produkowanych w kraju. W produkcji wódek gatunkowych, koniaków, winiaków i likierów Zielona Góra ma wieloletnie tradycje. Już pod koniec XIX w. na terenie miasta istniało 13 zakładów tego typu.
Następnym zakładem, który sławi Zieloną Górę jest „Mera-Lumel”, producent elektrycznej i elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Zielonogórski zakład, należący do Zjednoczenia Automatyki i Aparatury Pomiarowej „Mera” – skupiającego wiele zakładów, zajmuje trzecie miejsce w Zjednoczeniu (po wrocławskim „Elwro” i warszawskim „Elpo”). Obecnie zielonogórski „Mera-Lumel” przeznacza ok. 30% swych wyrobów na eksport.

Zielona Góra - Dworzec kolejowy
Zielona Góra – Dworzec kolejowy

Na pl. Kolejarza wzniesiono w ostatnich latach nowy, o lekkiej konstrukcji i przeszklonej elewacji, budynek dworca kolejowego, w miejscu niefunkcjonalnego budynku z XIX w. Zielona Góra nie jest węzłem kolejowym, nie ma więc tej rangi co w komunikacji drogowej. Od wieków miasto rozwijało się na ważnych szlakach handlowych. Od XVII w. na dyplomatycznym szlaku Berlin – Wrocław – Wiedeń. Z chwilą wybudowania kolei W 1831 r. dawna ranga miasta zmalała. Obecnie, w nowym układzie geograficzno-komunikacyjnym, znaczenie Zielonej Góry rośnie w związku z modernizacją magistrali kolejowej Śląsk – Świnoujście. W najbliższych latach pełnić będzie rolę ośrodka dyspozycyjnego głównego węzła kolejowego i stacji kontenerowej w Czerwieńsku. Sam zaś budynek stacyjny będzie stacją główną dla szybkiej komunikacji miejskiej na osi Kisielin – Czerwieńsk.
Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego im. Marcelego Nowotki „Zastal”, czołowy zakład produkcyjny miasta i regionu zajmuje pn. część miasta, określoną torami stacji kolejowej od pd., ul. Sulechowską od wsch., ul. Źródlaną od pn., a ul. Ludową od zach.
Historia zakładów liczy ponad 140 lat. W 1876 r. powstały w Zielonej Górze zakłady budowy wagonów i mostów. Ich rozwój utrudniał brak rąk do pracy. Wówczas rozpoczęto werbunek polskich rzemieślników i robotników kwalifikowanych z pobliskiej Wielkopolski. W zakładach pracował Kazimierz Lisowski, przywódca zielonogórskich Polaków. W pierwszych latach po wyzwoleniu „Zastal” podjął produkcję wagonów i mostów, przekazując w czerwcu 1946 r. polskiemu kolejnictwu pierwsze 25 węglarek.

Krzysiek
Jestem zwolennikiem turystyki niemasowej (spędy organizowane prze touroperatorów mnie w ogóle nie ciekawią... [nuda]). Preferuję podróżowanie na własną rękę: tanie linie lotnicze, autobusy, pociągi itp. Można w ten sposób spotkać ciekawszych ludzi, i zobaczyć prawdziwe życie danego regionu.
Top