Jesteś tutaj
Strona główna > Polska > Zielona Góra: Śródmieście – część północna

Zielona Góra: Śródmieście – część północna

Jej zasoby osiągnęły w 1977 r. 350 000 tomów, z czego ok. 17 000 stanowią książki naukowe. W zbiorach biblioteki znajduje się 1950 woluminów starych druków, 700 starych map, 1000 mikrofilmów.
Do najcenniejszych druków należą „Sermones” Leona Wielkiego z l. 1477-78, jedna z najstarszych książek wytłoczonych w Polsce, ponadto druki ze starych oficyn wydawniczych J. Hallera, F. Ungiera, Ł. Andruszewicza i in. Do cymeliów należy również 4-tomowy „Atlas novus”, tłoczony w Amsterdamie w 1647 r. jedyny kompletny egzemplarz zachowany w Polsce. Poszczególne mapy atlasu to ręcznie malowane miedzioryty. W zbiorach rękopisów znajduje się prywatne archiwum Herminy, drugiej żony Wilhelma II, spuścizna po pisarzu Włodzimierzu Korsaku, ponadto autografy Janusza Radziwiłła, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Stanisława Staszica.
Z okazji 30-lecia Biblioteki otwarto Muzeum Książki Środkowego Nadodrza. Eksponowane są tu oryginalne oprawy śląskie z XVII—XVIII W., przykłady grafiki śląskiej, barokowe zakładki do książek, antyfonarz, którym posługiwali się jeńcy wojenni Stalagu VIII-C, prace wybitnego pedagoga i historyka Joachima Pastoriusa, rodem z Głogowa oraz wiele książek z bibliotek polonijnych z okresu międzywojennego. Ciąg ekspozycyjny zamyka gabinet prof. Józefa Kostrzewskiego, nestora archeologii polskiej. Biblioteka prowadzi różnorodne imprezy kulturalne dla społeczeństwa. Turystów oprowadzają odpowiednio przeszkoleni pracownicy Biblioteki.

Zielona Góra - Biblioteka
Zielona Góra – Biblioteka

Sprzed Biblioteki kierujemy się do rozwidlenia ulic: al. Wojska Polskiego, ul. Mikołaja Reja i ul. Jana Kasprowicza. Zatrzymujemy się na pl. Powstańców Wielkopolskich.
Pl. Powstańców Wielkopolskich ukształtował się na skłonie terenowym przylegającym do murów pn.-zach. części średniowiecznego miasta oraz w obniżeniu rzeki Złotej Łączy. Obniżeniem tym biegła fosa. Po jej zasypaniu podmokły teren zajęto na łąki i ogrody. Znaczną część ogrodów pochłonęła zwarta zabudowa tej części miasta w XIX w. Nie zabudowany fragment wybrukowany kamieniem polnym, był w pierwszych latach po wyzwoleniu targowiskiem miejskim, postojem furmanek, następnie parkingiem. Obecnie plac jest przedłużeniem deptaku. Jest w zasadzie ciągiem pieszym, łączącym stare centrum handlowe z nowym, przy ul. Bohaterów Westerplatte. Jego elementem dekoracyjnym będzie sztuczny zalew i fontanny w miejscu dawniejszego odcinka fosy miejskiej.
Na placu ma swoją siedzibę Filharmonia Zielonogórska, założona w 1956 r., początkowo jako zespół skupiający muzyków amatorów, później jako Państwowa Orkiestra Symfoniczna. Pierwszym jej dyrygentem był Mieczysław Tomaszewski, ówczesny nauczyciel Liceum Pedagogicznego, później Roman Urbanek, Zygmunt Hassa, a ostatnio Kazimierz Morski.

Krzysiek
Jestem zwolennikiem turystyki niemasowej (spędy organizowane prze touroperatorów mnie w ogóle nie ciekawią... [nuda]). Preferuję podróżowanie na własną rękę: tanie linie lotnicze, autobusy, pociągi itp. Można w ten sposób spotkać ciekawszych ludzi, i zobaczyć prawdziwe życie danego regionu.
Top